Tag Archives: Blandinkontinens

Veckans fråga

22 Dec

Vilka olika typer av urininkontinens finns det och vad är det för skillnad på symtom?

Det finns, i huvudsak, fyra viktiga grupper av urininkontinens:

• Ansträngningsinkontinens
• Trängningsinkontinens
• Blandinkontinens
• Överrinningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens innebär att man lätt kissar på sig i samband med att man hostar, skrattar, motionerar eller lyfter tungt. Ansträngningen medför en tryckökning i bukhålan som pressar ner mot bäckenbotten och urinblåsan som inte orkar hålla mot utan du läcker lite grann utan att du innan har känt dig kissnödig. Kan också vara så att om du har större besvär så kan du läcka vid en positionsförändring som från sittande till stående. Det är den vanligaste formen av inkontinens bland kvinnor, medan män sällan drabbas. Ett typiskt tecken är att det kommer små skvättar urin utan att man känner sig kissnödig. Ofta beror det på bristande stöd under övergången mellan urinrör och blåsa pga svaghet i ligament och muskler och/eller en försämrad funktion i urinrörets slutmuskel som medför lågt tryck i urinröret. Tyvärr lär sig många undvika fysisk ansträngning för att slippa läckage, vilket inte är bra.

Trängningsinkontinens drabbar både kvinnor och män. Kissnödighetskänsla som kan inträffa plötsligt och är svår att bemästra. Föregås av trängningskänsla, kan innebära stora läckage eftersom blåsan tömmer sig om man inte hinner till en toalett i tid. Blåsan är överaktiv och man är tvungen att gå ofta på toaletten, kanske 10-15 gånger om dagen och även behöva gå upp nattetid för att kissa. små urinmängder eftersom urinblåsan inte kan fylla på sig större mängder. Varför du får denna typ av besvär kan bero på många saker, viktigt att söka hjälp om du plötsligt får besvär med trängningar för att utreda orsaken till besvären.

Det är ganska vanligt med en kombination av dessa två former, så kallad blandinkontinens.

Om det läcker lite nästan hela tiden kan det handla om något som kallas överrinningsinkontinens då blåsan är sprängfylld av urin som ”rinner över”. Besvären kan variera från att man blir kissnödig och läcker i samband med ansträngning, till att man har en ständigt småsipprande urin. Överrinning är vanligast hos män som har någon förändring i prostatan eller urinröret, men kan förekomma hos både män och kvinnor med till exempel diabetes, eller i samband med olika neurologiska sjukdomar, som ryggmärgsskador eller MS (multipel skleros).

Vänliga hälsningar

Josefin Grandin